วิธีการซื้อที่ดินใน METAVERSE THAILAND

วิธีการซื้อที่ดินใน Metaverse Thailand

การซื้อที่ดิน (Land) บน Metaverse Thailand ต้องเตรียมการดังนี้

  • กระเป๋า Metamask เชื่อมต่อบนระบบ Binance Smart Chain
  • มีเหรียญ BNB เป็นค่าธรรมเนียมธุรกรรม (แนะนำ 0.1 BNB ขึ้นไป) และ BUSD สำหรับซื้อขายที่ดิน แลกเปลี่ยนเหรียญ META, MUSD ในอนาคต

หากคุณเป็นมือใหม่โลก Cryptocurrency หรือ Defi แนะนำศึกษาพื้นฐานโดยทีมงาน MVP ผ่านช่องทาง Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=GRLN6T68FPg

1. เข้าไปที่ https://metaversethailand.io/ พบกับหน้า Maps ขนาดใหญ่ ช่วงแรกเปิดขายจำกัดพื้นที่ และเพิ่มเติมในอนาคต

2. เลือก Block ที่ต้องการซื้อ หากยังไม่มีเจ้าของขึ้นว่า ‘Available’ จำนวนการซื้อขั้นต่ำ 1 Block อย่างไรก็ดี Logo 2D, 3D Model หรืออื่นๆ มีจำนวน Block ขั้นต่ำในการวาง (ทีมงานแนะนำ 30-50 Block ขึ้นไป)

3. กด Approve BUSD แล้วทำการสั่งซื้อ ที่ดินถูกอัพเดทเข้าระบบภายใน 3-5 นาที ทั้งนี้ User สามารถเช็คธุรกรรมผ่าน Bscscan ได้เช่นกัน

** การซื้อที่ดินใหม่ ทำได้ 3 ช่วงเวลาคือ 12.00 น. / 17.00 น. และ 21.00 น. ของทุกวัน รอบละ 15 นาที

4. ซื้อที่ดินต่อจากบุคคลอื่นที่ขายไว้ สามารถกดทำธุรกรรมได้ทันที (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือทำการ Offer ราคาที่ต้องการไปยัง Owner เพื่อเจรจาซื้อขายต่อไป

วิธีขายที่ดินใน Metaverse Thailand

เจ้าของที่ดินสามารถตั้งขาย (Sale) ที่ดินตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีเพดานราคา ตั้งเอาตามความพอใจครับ เพียงเลือกที่ดิน แล้วกด Sale ใส่ราคาตามต้องการ แล้ว Appove Land > Sale 

วิธีการแยก-รวมที่ดิน (Split / Merge Land)

ขั้นตอนนี้ใช้สำหรับแยกแปลงที่ดิน กรณีมีที่ดินขนาดใหญ่ ต้องการขายต่อบางส่วน หรือรวมที่ดินแปลงย่อย เป็นผืนเดียวทั้งหมด เพื่อใช้ประโยชน์มากขึ้น ไม่มีค่าใช้จ่าย เสียเฉพาะค่าธุรกรรม (Gas) เท่านั้น

เพียงเลือกจุดที่ดินต้องการแยกออกมา แล้วกด Split จากนั้นยืนยันทำธุรกรรม ที่ดินจาก 1 แปลง ถูกแยกเป็น 2 แปลง ภายใต้เลข Land ใหม่

หากต้องการรวม กดที่ดิน 2 แปลงที่ต้องการรวบเป็น 1 แปลง แล้วกด Merge ที่ดินแปลงใหม่จะถูก Listed ภายใต้เลข Land ใหม่

ผู้ใช้งาน Metaverse Thailand สามารถพูดคุย สอบถาม เสนอแนะการใช้งานผ่านช่องทาง Facebook, Telegram ดังนี้