วิธีนำที่ดินมา Stake เพื่อรับ WMETA

เจ้าของที่ดินสามารถนำ LAND มา Stake เพื่อรับผลตอบแทนเป็น WMETA (ตามที่กำหนด) ขั้นต่ำ 1 Block ก็ Stake ได้ครับ มีขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ : เมื่อ Stake แล้ว ไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน จนกว่าจะถอนฟาร์ม (แต่ใส่รูปภาพ-วิดิโอได้)

1. กดมุมขวาบน เลือก My Land

2. จะพบรายการที่ดินที่เรามีอยู่ ให้กด Stake (หากฝากแล้ว จะขึ้นเมนู Unstake แทน)

3. กด Approve Land แล้วยืนยันธุรกรรม

4. กด Stake Land แล้วยืนยันธุรกรรม

5. กด Farm แล้วยืนยันธุรกรรมอีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้น

6. สามารถเข้ามาเช็คจำนวน WMETA ที่ได้รับ และกด Harvest ในหน้า Yield

สำหรับ WMETA เอาไว้ซื้อขาย / Bridge กลับ BSC หากมีการ Listed บน Exchange หรือ Unwrap เพื่อใช้เป็นค่า Gas บน Meta Chain ผ่าน https://metaversethailand.io/unwrap

More information Metaverse Thailand
via Telegram https://t.me/MetaverseTh – Thai | Support at telegram @metaversethsupport
https://t.me/MetaverseThailand – English
or https://www.facebook.com/MetaverseThailand