วิธีการ Bridge เหรียญ MVP Coin จาก BKC ไป BSC

1. เปิดกระเป๋า Metamask Wallet กดปุ่มเมนู

2. เข้าไปที่เมนู Browser

3. และใส่ชื่อเว็บ dfy-bridge.pages.dev

4. ทำการ Connect Wallet จะเข้าสู่ขั้นตอนการ Bridge

5. ให้ท่านเลือกจำนวน MVP ที่ต้องการ Bridge จากนั้นกด Unlock

6. ระบบจะแสดงค่า Gas ที่ใช้ในการทำธุรกรรม ให้เรากด Approve

7. ระบบจะแสดงจำนวน MVP ที่เราจะได้รับในฝั่ง BSC จากนั้นกด Transfer

8. กด Continue

9. กด Confirm (ระบบจะใช้ KUB เป็นค่า Gas) รอระบบทำการประมวลผลสักครู่

10. สุดท้ายกลับไปที่เมนู Wallet ทำการเปลี่ยน Network เป็น Binance Smart Chain เพื่อดูว่า MVP ย้ายเข้ามาหรือยัง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *