วิธีการเพิ่ม Meta Chain ลงใน Metamask สำหรับใช้งาน MetaverseThailand

จากเดิม Metaversethailand.io จะใช้งานบน Binance Smartchain แต่ปัจจุบัน Metaversethailandl.io ได้เปลี่ยนมาใช้ Meta Chain โดยจะใช้เหรียญ Meta เป็นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่ามาก 

สำหรับการเปลี่ยน หรือเพิ่ม Meta Chain ใน MetaMask ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดแอพฯ MetaMask แล้วทำการ Login ให้เรียบร้อย สำหรับ PC ให้กดปุ่มวงกลมที่มุมบนขวา สำหรับสมาร์ทโฟนให้กดปุ่ม 3 ขีดด้านบน แล้วเลือก Setting

 

2. คลิกที่ Network

3. คลิกที่ปุ่ม Add Network เสร็จแล้วให้ใส่ค่าต่างๆ ในช่องดังนี้ เสร็จแล้วกด Save

Network name : MetaChain
New RPC URL : https://rpc.metachain.asia/
Chain ID : 17
Currency Symbol : META
Block Explorer URL : https://exp.metachain.asia/

4. เมื่อเสร็จแล้วสามารถใช้งาน Metaverthailand บน Meta Chain ได้เลยทันที