วิธี Bridge Token ระหว่าง BSC <-> Meta Chain

Meta Chain เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น สกุลเงินต่างๆ จำเป็นต้อง Bridge (นำข้ามมา) จาก BSC Chain ทั้ง Stablecoin, MVP Coin, META Token (ส่วนที่ฟาร์มได้บน BSC) ฯลฯ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมการ Bridge จาก BSC มายัง Meta Chain = ฟรี
  • ค่าธรรมเนียมการ Bridge จาก Meta Chain มายัง BSC = 3 BUSD / KUSD หรือ 100 Meta Token**

** เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นในฝั่ง BSC

1. จากหน้าเว็บ https://metachain.asia/ เลือกเมนู Bridge ด้านบน

2. ทำการเชื่อมต่อ Wallet Metamask

3. เลือก Network หากต้องการ Bridge จาก BSC > Meta ก็เชื่อมต่อกับ BSC ขณะเดียวกัน ต้องการ Bridge จาก Meta กลับ BSC ก็เชื่อมต่อ Meta Chain

4. เบื้องต้นมี Token สามารถ Bridge ข้ามไปมาได้ 4 สกุลเงินคือ — Meta Token, KUSD, BUSD และ MVP Coin  อาจมีเพิ่มเติมในอนาคต

5. ผมเลือก Meta Token บน BSC > WMETA บน Meta Chain ใส่จำนวนที่ต้องการ กด Unlock แล้วทำการ Approve Contract

6. กด Transfer > Continue จากนั้นรอระบบ Bridge ทำงานประมาณ 1-2 นาที

7. หากทำสำเร็จจะเห็นเหรียญในอีกฝั่งทันที

8. ผู้ใช้สามารถ Unwrap เหรียญ WMETA > Meta Token บน Meta Chain เพื่อใช้เป็นค่าแก๊สได้ทันทีผ่าน – https://metaversethailand.io/unwrap

ติดตามข้อมูล-อัพเดท Metaverse Thailand ผ่านช่องทาง Telegram (https://t.me/MetaverseTh) หรือเพจ https://www.facebook.com/MetaverseThailand | แจ้งปัญหา ติดต่อ @metaversethsupport