ขั้นตอนการ Bridge เหรียญ MVP และ WMETA ไปยัง Bitkub Chain + Swap เหรียญบน Bitkub Chain

** สำหรับเหรียญ MVP COIN จะต้อง Bridge กลับมา BSC Chain ก่อน แล้วทำขั้นตอน Bridge ไปยัง Bitkub Chain

1. เหรียญ MVP Coin เข้าไปที่ https://bridge.metachain.asia/bridge แล้วเชื่อมต่อกระเป๋า META ไว้

2. กดเลือกเหรียญ MVP Coin จากนั้นกด Unlock ยืนยันธุรกรรม แล้วกด Request

3. กด Continue

4. ยืนยันธุรกรรมบน Metamask ต้องมีค่าแก๊ส META ดำเนินการประมาณ 2-3 นาที จะพบว่าเหรียญ MVP กลับไปอยู่ใน BSC Chain แล้ว

5. ไปที่ https://bridge.mvp-coin.com/bridge แล้วกดเปลี่ยนกระเป๋าเป็น BSC Chain

6. กดเลือกเหรียญ MVP Coin แล้วกด Unlock > Request จากนั้นยืนยันธุรกรรมต่างๆ เหมือนเดิม (ใช้ BNB เป็นค่าแก๊ส) ใช้เวลา 2-3 นาที สลับกระเป๋าไป Bitkub ได้เลย

** การ Bridge MVP ระหว่าง BSC <> BKC มีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย เนื่องจากนำมาใช้จ่ายในกลไกระบบ

1. การ Bridge เหรียญ WMETA ไป Bitkub Chain ทำได้เลยผ่าน https://bridge.metachain.asia/bridge กดเลือกเหรียญ > Unlock & Transfer ยืนยันธุรกรรมปกติ ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที

2. สลับกระเป๋ามา Bitkub Chain กด Import Token

3. ใส่ Token Address ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ระบบแสดงเหรียญ MVP Coin หรือ META

MVP Coin – 0xDD7847deD760a8e7FB882B4A9B0e990323415ed9
META – 0xb2d5a5aec0c7f2cac33dcdf6d7b47ab6dd403246
KUSDT – 0x7d984C24d2499D840eB3b7016077164e15E5faA6

ทำทีละอันนะครับ

4. เหรียญ META สามารถทำมา Swap เป็นเหรียญ KUB ผ่าน https://app.diamon.finance/#/swap อย่างไรก็ตาม เหรียญที่ได้มาจะเป็น KKUB ต้องทำมาแปลงเป็น KUB ก่อน (1 : 1)

5. หากใช้งานครั้งแรก ระบบจะไม่ให้ Unwrap ต้องไป Verify Wallet ก่อน

6. ทำการกรอกหมายเลข WALLET ของคุณ และเบอร์โทรศัพท์ รับ OTP ยืนยัน รอ SMS ยืนยัน เป็นอันเสร็จสิ้น

เมื่อยืนยันเสร็จสิ้น สามารถ Unwrap KKUB เป็น KUB เพื่อโอนซื้อขายบน Bitkub ได้