ขั้นตอนซื้อที่ดินโดยใช้เหรียญ KUB, MVP Coin และ KUSDT

ที่ดิน (Land NFT) บน Metaverse Thailand สามารถใช้เหรียญ KUB, MVP Coin และ KUSDT บนระบบ Bitkub Chain แลกเปลี่ยน ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2022 (เวลา 12.00 น.) เป็นต้นไป โดยการซื้อขายแบ่งเป็น 2 รอบคือ

12.00-12.30 น.
20.00-20.30 น.

รองรับทั้งกระเป๋า Metamask และ Bitkub Next เชื่อมต่อ Wallet เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที เพื่อความสะดวก แนะนำทำธุรกรรมผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ Tablet มีหน้าจอขนาดใหญ่

Link ที่เกี่ยวข้อง

  1. เชื่อมต่อกระเป๋า (Wallet) บนระบบ Bitkub Chain ผ่าน https://metaversethailand.io/
  2. เลือกกระเป๋าที่ต้องการเชื่อมต่อ

เลือก Sale & Buy

4. แปลงที่ดินจะมีสีต่างๆ บอกสถานะการครอบครองคือ

สีเทา = ยังไม่มีเจ้าของ ซื้อได้
สีเหลือง = มีเจ้าของแล้ว
สีน้ำเงิน = ที่ดินของเรา
สีม่วง = ที่ดิน Resale (ราคาขึ้นอยู่กับตกลงกัน)

5. สำหรับที่ดินใหม่ เลือกเหรียญที่ต้องการใช้แลกเปลี่ยน (รองรับ KUB, KUSDT, MVP Coin) โดยมีราคาดังต่อไปนี้ ( ** ราคาต่อ 1 HEX / บล๊อก)

  • 3 KUB
  • 33 KUSDT
  • 333 MVP Coin

ขั้นต่ำการซื้อ Land คือ 3 HEX ติดกัน หรือมากกว่า

จากนั้น ทำการยืนยันธุรกรรม (ค่าธรรมเนียม Gas ใช้เป็น KUB) รอประมวลผลประมาณ 30 วินาที เป็นอันเสร็จสิ้น โดยระบบจะอัพเดทที่ดินที่คุณซื้อบนแผนที่ ภายใน 3-5 นาที

** หากใช้งานกระเป๋า Bitkub Next จะไม่เสียค่าแก๊ส

หมายเหตุ

  1. หากพบค่าแก๊ส (KUB) ตอนยืนยันธุรกรรม ‘สูงเกินไป’ เท่ากับมีคนซื้อตัดหน้าแล้ว ให้กด Cancel แล้วเลือกแปลงที่ดินใหม่
  2. ที่ดิน (Land NFT) จะผูกติดกับ Wallet ของท่าน ในรูปแบบ NFT Token สามารถตรวจสอบบน https://www.bkcscan.com/
  3. Land NFT สามารถขายเปลี่ยนมือได้ ผ่านระบบซื้อขายบน Metaverse Thailand เช่นเดียวกับ Offer (เสนอซื้อ) แปลงอื่นที่ต้องการ
  4. เจ้าของที่ดินไม่ต้องทำ KYC หรือยืนยันตัวตนใดๆ
  5. ที่ดินบน Metaverse Thailand ไม่เกี่ยวข้องต่อกรรมสิทธิที่ดิน บนโลกจริง รวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน และระบบใช้งานอื่นๆ