ขั้นตอนการตั้งค่า Network เป็น Bitkub Chain + Add Token บน Metamask

เนื่องจาก MVP Coin สร้างขึ้นบนระบบ Bitkub Chain ดังนั้น ต้องตั้งค่ากระเป๋า (Wallet) รองรับ Bitkub Chain ด้วย ใช้วิธีเดียวกันทั้งบนมือถือ และคอมพิวเตอร์ PC

สำหรับผู้ใช้บน Binance Smart Chain ใช้กระเป๋าเดิมได้เลย แค่เพิ่ม Network ใหม่ครับ

ข้อ 5 ให้ตั้งค่าดังนี้

Network Name:  Bitkub Chain
New RPC URL:  https://rpc.bitkubchain.io
Chain ID:  96
Currency Symbol (Optional) : KUB
Block Explorer URL (Optional) : https://bkcscan.com

ตั้งค่าแล้วให้กด Save แล้วทำการ Add Token MVP ต่อเลย

ข้อ 2 Address กรอกตามนี้ครับ – 0xDD7847deD760a8e7FB882B4A9B0e990323415ed9

จากนั้นสามารถซื้อขาย ถือครองเหรียญ MVP Coin ได้แล้วครับ