วิธีแก้ปัญหา Transaction Fail ระหว่างฟาร์ม กด Harvest ฯลฯ

เป็นปัญหาเชิงเทคนิคเมื่อ User ทำการกดฟาร์ม Stake หรือ Harvest แล้วขึ้น Transcation Fail บ่อยผิดปกติ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการคำนวนค่า Gas ผิดพลาดของระบบ ทาง Developer กำลังแก้ไข แม้ปัญหาดังกล่าว ‘ไม่กระทบต่อการใช้งานภาพรวม’

1. ระหว่างทำธุรกรรม เมื่อมี Pop-Up ขึ้นมาให้กด Edit

2. เพิ่ม Gas Limit มากกว่า 1,000,000 หรือใส่ประมาณ 2-3m หน่วย พบว่า Meta Token ที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นน้อยมาก (1 Meta Token = 0.7 บาท)

จากนั้นกด Save แล้วทำธุรกรรมต่อตามปกติ