วิธีการจัดวาง 2D Logo บน Metaverse Thailand ให้สวยงาม

รูปแบบการวางภาพ (Auto) บน Metaverse Thailand จะยึดระบบ Hexagon (ตามภาพ) ตั้งแต่ 1 Grid จะทวิคูณเป็น 7 กำลัง n หากพื้นที่ไม่เป็น ‘หกเหลี่ยม’ จะทำให้ภาพออกมาไม่สวย ไม่สมประกอบ

กรณีที่ดินเป็น Hexa Pattern อยู่แล้ว สามารถใส่ภาพได้ตาม Ring ที่กำหนด

(ที่ดินแปลงนี้ สามารถแยกเป็น 4 แปลงย่อย เพื่อวาง Logo ได้)

กรณีที่ดินเป็นรูปทรงอื่นๆ ทีมงานแนะนำให้แยก (Split) แปลงเป็นหกเหลี่ยม สามารถออกแบบคร่าวๆ ผ่าน Photoshop หรือกะด้วยสายตาคร่าวๆ ได้

โดยทีมงานเตรียม Grid Pattern สำหรับออกแบบ 2D Logo ให้เหมาะสมก่อนอัพโหลดลงระบบ Auto สามารถดาวน์โหลดที่นี่ – https://drive.google.com/drive/folders/1ORUYesjI4W4mOtfNcubcM42LS6F5J4Pd

อย่างไรก็ตาม หากที่ดินของท่านมีจำนวนมากกว่า 99 Block และรวมกันเป็นพื้นที่เดียว ติดต่อทีม Support หรือ Admin ประจำห้อง เพื่อวาง 2D Logo Custom เพื่อความโดดเด่น สวยงามฟรี (เฉพาะช่วง Beta เท่านั้น)