วิธีการจองโรงแรม – รถบ้าน MV Caravan ด้วย MVP Coin

• เข้าไปที่เว็บไซต์ https://mvp-coin.com/hotel/ เพื่อเลือกโรงแรมที่ต้องการ หรือคลิกผ่าน Banner หน้าเว็บไซต์

• โรงแรมจะแบ่งเป็น 3 Tier คือ Standard, Premium และ Luxury ราคาเริ่มต้น 10,000 MVP Coin   (** อาจปรับราคาใช้บริการในอนาคต)

• กดเลือกโรงแรมที่ต้องการจอง โปรดอ่านรายละเอียด ก่อนกด Add to Cart

• เมื่อกด Checkout ทำการใส่รายละเอียดวันที่เข้าพัก (ในช่อง Note), ชื่อสกุล เบอร์โทร และอีเมล โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกค้าเพื่อ Confirm ในเวลาทำการ (9.00-18.00 น.)

หมายเหตุ

  • การจองเป็นระบบกึ่ง Manual ลูกค้าต้องโอน MVP Coin เข้ากระเป๋าภายใน 30 นาที หลังเจ้าหน้าที่ Confirm ห้องว่าง โดยเจ้าหน้าที่จะทำการ Booking หลังลูกค้าโอน MVP Coin เข้า Wallet ของบริษัทฯ แล้ว 
  • ไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้   
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก การจองทุกกรณี 
  • ราคาดังกล่าวสามารถเข้าพักได้ทุกวัน (ตามเงื่อนไข) 

เมื่อเจ้าหน้าที่ทำจองเสร็จสิ้น รายละเอียดการจองจะส่งเข้าอีเมลของลูกค้า เพื่อใช้บริการตามขั้นตอนปกติต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *