วิธี Swap META บน Meta Chain เพื่อใช้เป็นค่าแก๊ส

1. ทำการ Bridge (โอน) BUSD จาก BSC Chain ไปยัง Meta Chain ผ่าน https://bridge.metachain.asia (เสียค่าแก๊สเป็น BNB จำนวนเล็กน้อย) โอนเท่าไหร่แล้วแต่ศรัทธาเลย

2. สลับกระเป๋าเป็น Meta Chain แล้วเข้าไปที่ https://faucet.metachain.asia กดรับค่าแก๊ส 0.01 META ฟรี

3. Swap เหรียญ META บน Meta Chain ด้วย BUSD ผ่าน https://mar.exchange/swap (ทีมงานแนะนำ Swap แค่ 10-20 META ก็เหลือเฟือ ค่าแก๊สใช้น้อยมากครับ

จากนั้นได้เหรียญ META เพื่อใช้เป็นค่าแก๊สบน Meta Chain สำหรับทำธุรกรรม