ขั้นตอนการซื้อ 3D Model บน Marketplace

ระบบ 3D Model ให้เจ้าของที่ดิน (Land) บน Metaverse Thailand และ Metaverse Global นำอาคาร สิ่งก่อสร้าง โมเดล 3 มิติ วางบนที่ดิน เพื่อสร้างความโดดเด่น แสดงความเป็นเจ้าของ โปรโมทแบรนด์ ร้านค้า ฯลฯ การวางโมเดลไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ

  1. เข้าไปที่ http://market.metaversethailand.io/ หรือคลิกเมนู Marketplace ด้านบน

 

2. เชื่อมต่อกระเป๋า (Wallet) บนระบบ Meta Chain จะพบว่ามี 3D Model ให้เลือกด้านล่าง

สำหรับคนสามารถปั้น 3D Model ต้องการหารายได้เสริม ทีมงานขอเชิญสมัครเป็น 3D Creator ผ่านช่องทาง – https://market.metaversethailand.io/request (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

 

3. กด Approve Token แล้วทำการซื้อ (ด้วย BUSD หรือ MVP Coin แล้วแต่ Creator ตั้งขาย)

3D Model ที่ซื้อแล้วจะเป็น NFT Token ในกระเป๋าของท่าน รองรับการใช้งานบน Metaverse Thailand + Global ซื้อขายเปลี่ยนมือต่อ และโอนย้ายข้ามกระเป๋าได้ (หากต้องการเปลี่ยน Wallet)

การวาง 3D Model บน Land **เฉพาะช่วงแรก** ให้ติดต่อทีมงาน Admin ทาง Telegram (https://t.me/MetaverseTh) โดยแจ้งรายละเอียดคือ

  1. เลขแปลงที่ต้องการวาง
  2. ลิ้งค์ของ Model (เช่น https://market.metaversethailand.io/item/1)
  3. Wallet Address ของเจ้าของ Land + Model
  4. Link / Brand ที่ต้องการให้ใส่ (ตามภาพ)

ในอนาคตหากระบบ Self-Service พัฒนาเสร็จสิ้น ทีมงานแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง Official Channel ต่อไป